Угода користувача

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Цей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю «АТ-МТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30572162, адреса підприємства: вул. Костянтинівська, будинок 15А, м. Київ, 04071, Україна) (надалі – Власник), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі також – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Власника укласти цей договір, викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти договір), шляхом прийняття в цілому наступних умов:

1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про рекламу», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних» та згідно з Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103), і містить всі істотні умови організації використання Вебсайту.

2. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Користувача на Вебсайті Власника та/або оформлення Замовлення на Вебсайті www.muztorg.ua (далі – Вебсайт);

– оплата на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Вебсайту;

– письмове (в т. ч. в електронній формі, засобами електронної пошти) повідомлення Користувача про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на Вебсайті;

– проставлення відміток, заповнення відповідних електронних форм про прийняття умов цього Договору на відповідних сторінках Вебсайту.

3. Приймаючи даний Договір, Користувач підтверджує що:

– інформація, яка надається Користувачем під час реєстрації, оформлення замовлення Товарів або послуг є правильною та актуальною;

– цілком і повністю ознайомлений та згодний з його умовами, а також, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також, для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Користувач підтверджує, що йому повідомлено (без будь-якого додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Користувача, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий;

– власним акцептуванням Договору Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Вебсайту. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Вебсайту, Користувач має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Продавця;

– надана Користувачем контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі чи іншу інформацію, пов’язану з діяльністю Власника.

4. Укладаючи цей Договір, Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям умов цього Договору, всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору, положеннями і правилами, які розміщені на відповідних сторінках Вебсайту.

5. Якщо Користувач не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір і не користуватись Вебсайтом. Власник не гарантує точності та повноти інформації про товари, що надаються на Вебсайті. Власник не несе відповідальності за будь-які збитки чи недоотриману вигоду, що можуть виникнути внаслідок використання чи невикористання Вебсайту.

6. Після реєстрації Користувач отримує ідентифікований логіном та захищений паролем персональний запис, за безпеку яких він самостійно відповідає. Користувач також несе відповідальність за всі дії, виконані під його персональним записом на Вебсайті, якщо інше не було повідомлене ним Власнику Вебсайту негайно в момент втрати контролю над персональним записом.

7. Користувач зобов’язується не розміщувати будь-який неправомірний матеріал на Вебсайті, або матеріал, що суперечить моральним нормам. У разі виявлення такого чи в будь-якому іншому разі на власний розсуд, Власник залишає за собою право видаляти будь-яку розміщену Користувачем інформацію з Вебсайту без попередження. Користувач розуміє, що відповідальність за розміщення Контенту користувача на Вебсайті покладається на нього особисто.

8. Користувач може видалити свій персональний запис, перейшовши до особистого кабінету та виконавши вказані на Вебсайті кроки. Видалення персонального запису призупиняє обробку персональних даних Власником Вебсайту.

9. Взаємовідносини стосовно придбання товарів на Вебсайті регулюються Публічним договором (договір публічної оферти) на придбання продукції Інтернет-магазину МУЗТОРГ, що розміщений на цьому Вебсайті. Власник Вебсайту не несе відповідальності за взаємовідносини, що виникають між Продавцем та Покупцем за згаданим договором.

10. Цей Договір набирає чинності з моменту початку використання Користувачем Вебсайту та діє до моменту його припинення.

11. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

12. Зміни та доповнення до цього Договору, а також будь-яких інших договорів та умов, розміщених на Вебсайті, можуть бути внесені Власником без попередження. Користувач повинен періодично перевіряти цей Договір на предмет змін.

13. Цей Договір та відносини між Власником та Користувачем регулюються законодавством України. У разі, якщо якесь із положень цього Договору, а також будь-яких інших договорів та умов, розміщених на Вебсайті, суперечить законодавству – всі інші положення залишаються чинними.

14. Цей Договір вступає в дію з моменту його прийняття (акцепту) Користувачем та діє до моменту його припинення згідно з умовами, визначеними у тексті.

15. Контакти
15.1. З усіх питань, що виникають з приводу даного Договору, будь ласка, звертайтесь до Продавця:
Тел.: (067) 448-32-61, (066) 229-94-94, (073) 229-94-94.
E-mail: webshop@muztorg.ua.